BLOG

FCS – SYSTEM AUTOMATYCZNEJ PODWÓJNEJ KOMPENSACJI STRZAŁKI UGIĘCIA

FCS, opracowany przez WARCOM, to nowy i rewolucyjny automatyczny system podwójnej kompensacji, który działa w „czasie rzeczywistym” i gwarantuje wynik idealnego zgięcia z dowolnym rodzajem materiału. System FCS może również pomóc w przezwyciężeniu problemów związanych z gięciem, które dotyczą różnych metod wykorzystywanych do produkcji surowca, takich jak walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno i proces cięcia.

Do tej pory większość pras krawędziowych dostępnych na rynku oferowało systemy i urządzenia do kompensowania i korygowania zmian grubości w celu uzyskania stałego kąta gięcia na całej długości części. Podobne urządzenia mogą również służyć do wykrywania i automatycznej korekcji kąta gięcia.

Brakowało systemu, który będzie w stanie kompensować możliwe odchylenia blachy (deformacje lub krzywiznę łuku), które są spowodowane składem materiału i wewnętrznym naprężeniem szczątkowym generowanym podczas procesów wytwarzania surowca.

Zastosowanie tradycyjnych systemów kompensacji umożliwia uzyskanie profilu o jednolitym kącie gięcia na całej długości, ale systemy te nie mogą zapewnić, że blacha będzie idealnie płaska bez deformacji/krzywizny łuku.

System FCS zapewnia równomierność kąta gięcia, zachowując idealną prostoliniowość giętego profilu dla dowolnego materiału, grubości i długości gięcia. Podwójna automatyczna kompensacja zachodzi w „czasie rzeczywistym” za pomocą kilku niezależnych siłowników hydraulicznych umieszczonych po wewnętrznej stronie górnej belki oraz w dolnej ramie. Podczas fazy gięcia szereg czujników wykrywa nawet minimalne wygięcie górnej belki i dolnej ramy na całej długości maszyny.

Dedykowane oprogramowanie pozwala CNC sterować ciśnieniem tłoków hydraulicznych wykonując symetryczną podwójną natychmiastową kompensację w „czasie rzeczywistym”, aż do uzyskania idealnej płaskości giętego profilu. Jednocześnie dodatkowe czujniki w głównych cylindrach hydraulicznych osi (Y1-Y2) wykrywają opór, który pozwala CNC znać dokładną grubość i długość giętego arkusza. Za pomocą tych czujników można również wykryć wygięcie ramy bocznej podczas fazy gięcia. Wszystkie te wykryte rzeczywiste dane są automatycznie przetwarzane przez CNC w celu ponownego obliczenia odpowiedniej siły i prawidłowej penetracji narzędzia w odniesieniu do obliczeń teoretycznych, które CNC wygenerowałby bez tych dodatkowych urządzeń wykrywających.

 

Różnice i podobieństwa systemu FCS (Full Compensation System) w porównaniu do DCS Plus (Dynamic Crowning System).

System DCS PLUS zapewnia stały kąt gięcia na całej długości gięcia. System FCS zapewnia stały kąt gięcia na całej długości gięcia, doskonale zachowując płaskość giętego profilu dla dowolnego materiału, grubości i długości gięcia.

W obu systemach dolna rama składa się z trzech pionowo zmontowanych metalowych płyt spoczywających na dwóch stożkowych podporach o kształcie półksiężyca i dwóch cylindrycznych punktach podparcia, które sprawiają, że dolna rama jest całkowicie odłączana od głównej ramy maszyny, zapewniając naprawdę niezależny i elastyczny ruch.

Oba systemy należy uznać za aktywne, w pełni automatyczne i zarządzane w zamkniętej pętli.

Obwód hydrauliczny obu układów jest niezależny od pierwotnego obwodu hydraulicznego przeznaczonego do obsługi głównych cylindrów Y1-Y2.

Oba systemy mają czujniki w cylindrach hydraulicznych Y1-Y2 do wykrywania grubości i rezystancji, którą posiadają blachy, w celu obliczenia prawidłowej penetracji narzędzia podczas fazy gięcia.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami BTC Maszyny Stolarczyk!