BLOG

JEŚLI PROCES KUCIA PRZEMYSŁOWEGO JEST STABILNY I STAŁY, GENERUJE ZYSKI!

 

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, bardzo ważne jest, aby proces przemysłowy, w naszym przypadku kucie na gorąco, pozostawał stabilny i stały w czasie operacyjnym. W rzeczywistości osiągnięcie tego celu umożliwia generowanie zysków.

Wzrost kosztów surowców, energii i wyspecjalizowanego personelu jest coraz ważniejszą i istotniejszą stałą dla każdej firmy produkcyjnej. Zysk z każdego zamówienia lub zlecenia musi zawsze uwzględniać te zmienne, które trudno jest kontrolować.

Stabilność produkcji może być kontrolowana: proces musi być zawsze powtarzalny w wydajności i musi zapewniać stałe koszty operacyjne.

Kucie metali na gorąco nie jest wyjątkiem. Roczna produkcja może sięgać dziesiątek milionów sztuk, a każda z nich musi być wyprodukowana zgodnie z oczekiwanymi i zaplanowanymi parametrami, a oczekiwany zysk musi być zagwarantowany!

Jak można zarządzać, monitorować i korygować dziesiątki parametrów dla milionów części, zapewniając stabilność?

W ten sposób można zapewnić stabilność procesu, nawet gdy produkowane są miliony części, a parametry procesu są liczne:

Statystyka uczy, że parametry Cp i Cpk mają fundamentalne znaczenie dla kontrolowania postępu procesu kucia, a dla każdej zmiennej są kluczem do zrozumienia jej stabilności.

Przykład gry w rzutki pozwala szybko zrozumieć tę koncepcję:

dobre Cp wskazuje, że jesteśmy bardzo powtarzalni w naszych strzałach, ale nie oznacza, że trafiamy w cel.

Tylko uzyskanie dobrego Cpk gwarantuje optymalny wynik!

=> Cp i Cpk muszą być znacznie wyższe niż jeden.

Przejdźmy do praktycznego przykładu kucia:

 • Kucie partii 25 000 wodomierzy.

 • lub kucie partii 50 000 zaworów kontroli gazu

Wymiary kutych części są określane

 1. przez powierzchnie kształtu części utworzonych w matrycy.

Cp zależy od sztywności prasy i konstrukcji matrycy.

Cpk zależy od prawidłowej oceny kurczliwości materiału, która jest związana z temperaturami kucia, geometrią części i składem chemicznym surowca.

2. przez stemple biorące udział w deformacji materiału.

Cp uzyskuje się na podstawie sztywności stempli i siły nacisku.

Cpk uzyskuje się z możliwości regulacji pozycji dotarcia stempla.

Podczas testów kucia przeprowadzonych z naszymi Klientami z całego świata, wymiarowe analizy statystyczne przeprowadzone na wyprodukowanych próbkach (partie tysięcy sztuk) wykazały, że parametry Cp i Cpk były zawsze znacznie i stabilnie wyższe niż jeden.

Złożone geometrie lub wymiary części nie stanowią problemu.

W jaki sposób możemy utrzymać stabilny proces kucia na naszych prasach hydraulicznych ME?
 • Prasy Mecolpress są wyposażone w oprogramowanie Calipso do ustawiania parametrów roboczych i ich ciągłej kontroli. Calipso, oprogramowanie w całości opracowane przez Mecolpress, pozwala kontrolować główne parametry procesu w czasie rzeczywistym (siły kucia, położenie, prędkość, …). Jeszcze przed pomiarem elementów możliwe jest sprawdzenie, czy proces kucia jest stabilny i gwarantuje stałą wydajność.

 • Nasze prasy są zaprojektowane z wykorzystaniem zaawansowanych systemów obliczeniowych (FEM), które pozwalają przewidzieć sztywność komponentów z najwyższą precyzją, minimalizując ich odkształcenia, nawet przy dużych obciążeniach.
  => Cp pod kontrolą

 • Zaprojektowaliśmy nasze prasy do kucia na gorąco tak, aby uzyskać najwyższą możliwą siłę zamykania matryc i maksymalną siłę nacisku stempla.
  => Cp pod kontrolą

 • Regulacja skoku poszczególnych stempli odbywa się w czasie rzeczywistym, co pozwala na modyfikację powiązanych wymiarów podczas produkcji.
  => Cp pod kontrolą

 • Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu matryc i współpraca z najlepszymi wyspecjalizowanymi firmami w branży pozwoliły nam stworzyć matryce z niezwykłą dokładnością, aby zagwarantować stabilną produkcję detali.
  => Cp pod kontrolą

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak generować zysk
zapewniając stabilność procesu kucia przemysłowego?

Zachęcamy do kontaktu z Doradcami BTC Maszyny!