BLOG

KUCIE NA GORĄCO STALI: PORADY EKSPERTA

 

 

W jakich sektorach zwykle stosowane są prasy do kucia na gorąco stali?

Prasy do kucia na gorąco stali znajdują szerokie zastosowane w wielu sektorach, takich jak motoryzacja, aeronautyka, rolnictwo, budownictwo, chemia, petrochemia i ogólnie przemysł.

Który typ maszyny najlepiej nadaje się do kucia stali? (prasy mechaniczne, prasy hydrauliczne, prasy śrubowe?)

Z metalurgicznego punktu widzenia stal może być kuta za pomocą każdego rodzaju prasy, ponieważ rodzaj zastosowanej stali nie ma wpływu na dobranie prędkości deformacji pras, jak na przykład ma to miejsce w przypadku niektórych stopów aluminium oraz superstopów tytanu oraz niklu.

Dlatego istnieją inne parametry, które wpływają na właściwy wybór. W rzeczywistości geometria, tolerancje geometryczne i wymiarowe mogą z pewnością skierować wybór na prasę mechaniczną, zamiast na prasę śrubową lub ewentualnie na prasę hydrauliczną.

Jakie są charakterystyczne cechy stali w porównaniu do mosiądzu?

Z punktu widzenia procesu, a zatem z punktu widzenia odnoszącego się do pras, pierwszym aspektem typowym dla stali jest z pewnością temperatura kucia, która wynosi około 1200 °C.

Drugą równie ważną cechą jest odkształcalność stali, która jest znacznie trudniejsza niż mosiądzu. Odporność stali na odkształcenia plastyczne na gorąco, przyjęcie prostszych geometrii, przyjęcie pras o zwiększonej wydajności pod względem sił, ponadto często stosuje się procesy formowania wstępnego.

Jakie są powtarzające się krytyczne problemy, które można zaobserwować przy kuciu tego materiału?

Jak wcześniej podkreślono, stal jest kuta w wysokiej temperaturze, dlatego możliwe jest przegrzanie w obszarach szczególnie podatnych na odkształcenie, zaangażowane siły są ważne, w wyniku czego energia i rozmieszczenie mogą zbliżyć się do granicy i nie powodować zgodności geometrycznej na kawałku.

Ostatecznie stali nie da się łatwo zdeformować i dlatego wymaga specjalnego badania, aby zrozumieć, które procesy kształtowania wstępnego lepiej zastosować, aby uniknąć pęknięć/fałd materiału.

Kiedy chcemy wybrać najbardziej odpowiednią maszynę, co absolutnie należy wziąć pod uwagę?

Oczywiście geometria kutego produktu, który ma zostać uzyskany, wraz z narzuconymi tolerancjami geometrycznymi i wymiarowymi, silnie wpływa na wybór najlepszego procesu, przede wszystkim rodzaju prasy, ale także wszystkich maszyn niezbędnych do skomponowania linii, od cięcia , ogrzewania i procesu wstępnego kształtowania aż do możliwej kalibracji kucia na gorąco/na zimno.

Mecolpress, dzięki specyficznym umiejętnościom nabytym w ciągu pięćdziesięciu lat pracy i dzięki swojemu profesjonalizmowi, jest w stanie wspierać Klienta od pierwszych etapów definiowania najbardziej odpowiedniej geometrii do wyboru odkuwania aż do realizacji linii, również w pełni zautomatyzowanej, tzw. linii pod klucz.

Co może naprawdę zrobić różnicę w trafnym wyborze prasy?

Sercem całej linii produkcyjnej jest PRASA, która została zaprojektowana w celu zachowania określonych cech, w wyniku czego „odgadnięcie” rodzaju prasy jest absolutnie ważne, ale równie ważne jest rozważenie, kto ją zaprojektował i zbudował. Biorąc pod uwagę prasy produkowane przez Mecolpress są uważane za jedne z najlepszych na rynku, zarówno pod względem zawartości technologicznej, jak i pod względem sztywności i niezawodności.

 

Masz pytanie dotyczące kucia stali na gorąco? Skontaktuj się z doradcami BTC Maszyny Stolarczyk!