BLOG

PRASY HYDRAULICZNE MECOLPRESS – ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI W STANDARDACH LEAN

 

W przemyśle, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, wprowadzane z sektora motoryzacyjnego, nowe metodologie produkcji zgodnie z koncepcją Lean stają się coraz bardziej popularne. W szczególności firmy, które mogą być konkurencyjne w małych partiach produkcyjnych (wytwarzając tylko to, co konieczne) zamiast produkować duże ilości po niskich cenach, z ryzykiem utrzymania wysokiego poziomu zapasów, są nagradzane sukcesem.

Jeśli w sektorze motoryzacyjnym metoda ta od dłuższego czasu jest skonsolidowaną strategią, to w branży HVAC i branży sanitarnej tendencja ta rozprzestrzenia się powoli i w niestandardowy sposób, głównie ze względu na dużą liczbę małych poddostawców części kutych na gorąco.

W przypadku większych graczy pilność producentów maszyn jest w każdym razie bardzo widoczna: bardziej niż sprzęt o wysokiej wydajności, są to maszyny, które mogą zapewnić bardzo szybką konfigurację i wyjątkowo krótki czas zmiany produkcji najbardziej pożądanych jednostek.

Drugą koniecznością metodyki „Lean” jest zerowanie odpadów i dyspersji, czyli innymi słowy, bezużytecznych produkcji z powodu wadliwych części.

W tym celu najbardziej pożądaną zdolnością maszyny jest zawsze głębsza kontrola procesu kucia: maszyna musi być w stanie zebrać, odczytać i kontrolować jak najwięcej parametrów kucia, które są kluczowe dla uzyskania stabilnej jakości produkcji. Maszyna musi również rejestrować te parametry, po pierwsze, aby przeprowadzić oceny statystyczne dotyczące ponownego wystąpienia odchyleń od ustalonych standardów, a po drugie, aby umożliwić przeprowadzenie analizy (przynajmniej na poziomie partii, ponieważ produkty nie są pojedynczo oznakowane i identyfikowane), nawet na późniejszych etapach, w przypadku reklamacji Klientów.

Mecolpress posiada w swojej ofercie serię pras hydraulicznych do kucia na gorąco, która w całości spełnia powyżej wymienione wymagania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu z doradcami BTC Maszyny Stolarczyk.