BLOG

PRASY HYDRAULICZNE OMERA – TECHNOLOGIA OBRÓBKI METALU STAJE SIĘ AUTENTYCZNIE WSZECHSTRONNA…

 

Każdego roku procesy tłoczenia z blachy elementów o powierzchni nierozwijalnej, znajdują coraz szersze zastosowania w przemyśle samochodowym, AGD, maszynowym, lotniczym i chemicznym. Wiąże się to z szeregiem zalet jakie niosą za sobą układy hydrauliczne w zestawieniu z napędami mechanicznymi. Prasy hydrauliczne charakteryzuje między innymi: prostsza konstrukcja, niezawodność, bardzo duże wartości nacisków możliwych do uzyskania, łatwa regulacja położenia suwaka oraz skoku, bezpieczeństwo użytkowania, dokładność oraz łatwość automatyzacji. Produkcja w dużych seriach, dzięki zastosowaniu procesu tłoczenia, umożliwia również zmniejszenie odpadów technologicznych.

Prasy hydrauliczne – Zastosowania

Na etapie przed wyborem prasy hydraulicznej wskazane jest zbadanie wszystkich zakresów produktów, które mają być wytwarzane i zastanowienie się, jak mogą one ewoluować w przyszłości. Na tym etapie należałoby również wziąć pod uwagę aspekty związane z produktywnością. Szeroki wybór dostępnych klas i modeli umożliwia wykorzystanie pras w szerokim zakresie zastosowań, z których niektóre są najczęstsze: proste tłoczenie lub tłoczenie w kilku etapach w sekwencji (tzw. re-drawing), wycinanie i wykrawanie, wybijanie, przetłaczanie, gięcie, prace montażowe, wytłaczanie. Niezależnie od wymagań, dzięki doświadczeniu zdobywanemu w miarę upływu czasu nasi doradcy techniczni będą w stanie przeanalizować i zarekomendować najbardziej odpowiedni produkt i rozwiązania.

Prasy w przemyśle motoryzacyjnym i wulkanizacji

Części samochodowe utworzone za pomocą pras hydraulicznych

Konstrukcja pras hydraulicznych

We wszystkich modelach pras sztywność maszyny jest uważana za niezwykle istotny czynnik, aby zmniejszyć odchylenia pod pełnym obciążeniem oraz zagwarantować idealne działanie urządzenia przez cały okres jego użytkowania. Z tego powodu po etapie projektowania następuje test symulacji elementu skończonego (FEM – Finite Element Simulation). Po procesie spawania konstrukcja stalowa jest poddawana procesowi odprężania w kontrolowanym cyklu, który służy do stabilizacji konstrukcji, zapobiegając pękaniu w czasie z powodu naprężeń resztkowych spowodowanych spawami oraz w celu zagwarantowania stabilności geometrycznej maszyny przez wiele lat. Struktura jest następnie piaskowana. Obróbka odbywa się na nowoczesnych maszynach CNC, aby zagwarantować maksymalną precyzję.

sprawdź naprężenie pras

Cylindry – kluczowy element pras hydraulicznych

Zespół cylindrów jest jednym z kluczowych elementów prasy hydraulicznej i dlatego Omera zawsze zwraca szczególną uwagę na wykończenie tych elementów. Są wykonane z kutej stali, starannie obrobione, docierane i sprawdzane za pomocą ultradźwięków. Tłoki wykonane są z doskonałej jakości stali, szlifowane i chromowane, aby wydłużyć żywotność uszczelnień.

Cylindry pras hydraulicznych

System hydrauliczny

Zastosowanie najbardziej wyrafinowanej technologii hydraulicznej i elektronicznej wraz z długim doświadczeniem w ich stosowaniu pozwala firmie Omera produkować wysokowydajne instalacje o udowodnionej niezawodności w czasie. Układ hydrauliczny steruje funkcjami różnych siłowników, a także pełni funkcję chłodzenia i filtrowania oleju. Zastosowanie zaworów proporcjonalnych pozwala zmaksymalizować wydajność poprzez dostosowanie do konkretnych potrzeb zastosowanych narzędzi, zapewniając wysoką prędkość i dokładność przy jednoczesnym zachowaniu godnej pozazdroszczenia płynności ruchu. Wydajność pompy można regulować, a zastosowanie automatycznych regulatorów pozwala zmaksymalizować moc wyjściową zgodnie z warunkami, w których jest używana. Na etapie projektowania i budowy szczególną uwagę zwraca się na rozwiązania dotyczące emisji hałasu. Badania przeprowadzone w tej dziedzinie pozwalają nam dzisiaj dostarczać wyjątkowo ciche maszyny.

System hydrauliczny w prasach Omera

Prasy hydrauliczne a funkcjonalność

Tryby pracy, jakie zwykle są zapewniane, to: ręczny, automatyczny i regulacji. W trybie ręcznym, tj. w cyklu pojedynczym, operator odpowiada za ładowanie i rozładowywanie elementów, podczas gdy podczas cyklu automatycznego funkcja ta jest wykonywana przez automatyzację. Cykl regulacji służy do przeprowadzania testów i konfiguracji sprzętu.

W konwencjonalnej prasie dwustronnego działania główne etapy cyklu roboczego obejmują szybkie dojście suwaka, skok roboczy, szybki powrót suwaka i poduszki dociskowej oraz interwencję wyrzutnika. Poduszka może wykonywać skok w górę w tym samym czasie co suwak lub być opóźniona.

Dostępne są również następujące funkcje:

● ograniczenie siły nacisku głównego suwaka
● ograniczenie prędkości roboczej, dla określonych operacji tłoczenia
● ciągła zmiana zdolności reakcji poduszki dociskowej
● wybijanie kontrolowane przez timer

Niektóre aplikacje wymagają innych cykli roboczych niż konwencjonalne, z których następujące to tylko kilka przykładów:

● z górnym potrójnym działaniem (zarówno aktywnym, jak i pasywnym)
● z tłoczeniem od dołu
● ze zwrotnym układem hydraulicznym, aby móc tłoczyć zarówno od góry, jak i od dołu
● z niezależną poduszką, aby skrócić czas pracy
● z zaprogramowanymi urządzeniami wejściowymi (np. alternatywne wykrawanie)

System elektryczny pras

Elektryczne i elektroniczne urządzenia dowodzenia i sterowania są umieszczone w szafce oddzielnej od prasy. Zastosowane komponenty są wysokiej jakości, aby zapewnić maksymalną niezawodność i zagwarantować długą żywotność w czasie. Proces ten jest zarządzany za pomocą programowalnego systemu komputerowego, podczas gdy bezpieczeństwo prasy jest zarządzane za pomocą logiki elektromechanicznej. Wymiary szafek zapewniają znaczne wolne miejsce na przyszłe dodatki do maszyny i zapewniają bardzo skuteczną wentylację. Na życzenie można zainstalować systemy klimatyzacji.

Bezpieczeństwo oraz certyfikat CE pras hydraulicznych

Firma Omera zawsze zwracała szczególną uwagę na problemy bezpieczeństwa dotyczące zarówno operatora, jak i maszyny. Ten stan umysłu rozwijał się przez lata dzięki znacznemu kontyngentowi produktu przeznaczonego na eksport oraz współpracy biura projektowego z szeregiem zarządów zatwierdzających normy. Dlatego Omera jest dziś w stanie zaoferować na rynku jeden z najbezpieczniejszych produktów tego rodzaju.

Zabezpieczeniami dla operatorów są:

● bardzo wrażliwe bariery fotoelektryczne
● elektrycznie sterowane zabezpieczenia mobilne
● stałe zabezpieczenia boczne
● hydrauliczne blokady bezpieczeństwa z redundantnym sterowaniem
● zablokowanie suwaka w pozycji w GMP
● sterowanie dwuręczne w przypadku braku barier fotoelektrycznych
● specjalnie zaprojektowane obwody hydrauliczne i panele dźwiękoszczelne w celu zminimalizowania emisji hałasu
● ergonomicznie zaprojektowane maszyny zapewniające bezpieczny i idealny dostęp.

Zapewnione są również odpowiednie systemy zabezpieczeń, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłowym działaniem, także dla bezpieczeństwa maszyny.

Prasy hydrauliczne OMERA – bogactwo akcesoriów

Zapewniamy naprawdę szeroki i przetestowany asortyment akcesoriów, dzięki którym maszyna jest bardziej elastyczna i produktywna. Wszechstronność pras Omera jest „składnikiem” szytym na miarę po wybraniu ostatecznego wyniku wspólnie z naszymi klientami.

Oto tylko kilka przykładów:

● systemy szybkiej wymiany matryc: zaciski, szyny podnoszące, wsporniki, wózki
● komputer przemysłowy
● cicha jednostka hydrauliczna
● amortyzatory cięcia, zarówno na końcu skoku, jak i w kilku punktach interwencyjnych
● automatyzacja/automatyczny interfejs linii, skonfigurowany dla zewnętrznych zabezpieczeń
● poduszka niezależnie aktywowana
● chłodzenie za pomocą powietrznych wymienników ciepła
● potrójne lub poczwórne działanie (zarówno aktywne, jak i pasywne)
● odwracalny obwód do tłoczenia od góry lub od dołu
● mobilne wózki lub stoły.

Jeżeli jesteś zainteresowany najwyższej jakości prasami hydraulicznymi, zapraszamy do kontaktu z doradcami BTC Maszyny Stolarczyk, autoryzowanego przedstawiciela OMERA w Polsce!