BLOG

WARCOM ENERGY SAVER – SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII DLA PRAS KRAWĘDZIOWYCH

 

Warcom opracował nowy system WES: pakiet innowacyjnych rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji prasy krawędziowej.

WES (WARCOM ENERGY SAVER) jest rzeczywiście opcjonalną aplikacją zaprojektowaną zasadniczo w celu zapewnienia oszczędności energii systemu i zwiększeniu prędkości na całym procesie gięcia.

Trójfazowe asynchroniczne silniki elektryczne stosowane przez Warcom są proste oraz niezawodne dla wszystkich, dzięki czemu nadają się szczególnie do dużych zastosowań przemysłowych.

Prędkość trójfazowego silnika asynchronicznego zależy od dwóch czynników:

  • Częstotliwości zasilania
  • Rodzaju uzwojenia silnika (liczby biegunów)

Biorąc pod uwagę, że częstotliwość głównego zasilania jest zasadniczo ciągła, prędkość silnika jest zasadniczo stała i może być zmieniana do różnych zastosowań po prostu przez zmianę struktury uzwojenia.

Po wybraniu uzwojenia silnik będzie zawsze pracował ze stałą prędkością, generując ciągłe zużycie.

Aby obejść to ograniczenie, można zastosować FALOWNIK (inwerter) częstotliwości, czyli urządzenie elektroniczne, które zmienia częstotliwość głównego zasilania.

Falownik jest zainstalowany między głównym źródłem zasilania, a silnikiem głównym i pozwala na ciągłą kontrolę prędkości, obracając standardowy silnik z pojedynczym uzwojeniem w elastyczny system o zmiennej prędkości.

Falowniki oferują inne korzyści, takie jak możliwość regulacji przyspieszenia i hamowania, zwiększony moment obrotowy, a nawet elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.

 

 

 

System WES oferuje następujące zalety:

 

  1. ZASILANIE TYLKO WTEDY GDY JEST POTRZEBNE

System WES kontroluje przepływ w obwodzie hydraulicznym zgodnie z różnymi fazami procesu gięcia.

Silnik główny jest sterowany przez falownik, dzięki czemu pełna moc jest aktywowana tylko wtedy, gdy maszyna wykonuje gięcie, proporcjonalnie do wymaganego tonażu. Odpowiednie ciśnienie w układzie jest podawane nawet podczas faz oczekiwania i zbliżania, co wymaga mniejszego przepływu.

  1. -50% ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dzięki systemowi WES możliwe jest zoptymalizowanie zużycia energii (zwykle możliwe tylko za pomocą elektrycznej prasy krawędziowej) nawet przy dużej sile gięcia typowej dla hydraulicznych pras krawędziowych.

Średnia oszczędność energii sięga 50% w porównaniu ze standardową hydrauliczną prasą krawędziową.

  1. JEDNOSTAJNOŚĆ

Korzystając z systemu WES, obniżamy temperaturę oleju poprzez kontrolowanie przepływu hydraulicznego. Zmniejszenie naprężeń termicznych oleju stabilizuje działanie prasy krawędziowej.

  1. NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

Zmniejszając prędkość silnika, system WES zachowuje żywotność silnika i pompy hydraulicznej, a także wydłuża żywotność oleju przy niższych kosztach eksploatacji i konserwacji dla Klienta.

  1. ZMNIEJSZENIE POZIOMU HAŁASU (-7 dBa)

W systemie WES prasa krawędziowa staje się bardzo cicha.

Pompa hydrauliczna, która jest główną przyczyną hałasu, jest znacznie cichsza w porównaniu do tradycyjnych pras krawędziowych. Testy pokazują, że poziom hałasu po stronie operatora nie przekracza 63 dBa, nawet przy pełnej mocy.

  1. WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ (220 mm/s)

W systemie WES prasa krawędziowa ma prędkość schodzenia i powrotu 220 mm/s.

Podsumowując, system WARCOM WES, pozwoli Ci w znaczący sposób zmniejszyć zużycie energii prasy krawędziowej, a co za tym idzie korzyści ekonomiczne oraz ekologiczne.

Zachęcamy do kontaktu z doradcami BTC Maszyny!