Prasy do kucia na gorąco oraz prasy do kalibrowania Mecolpress, Yadon